Regulamin

Regulamin sklepu www.ArtModa.com.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie www.ArtModa.com.pl, który prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Kontakt:
mail: ArtModa@artmoda.com.pl

 1. Dane rejestracyjne firmy

Skamado

Ziemowita 74/7

61-063 Poznań

NIP 764-204-61-60

REGON 570879657

 1. Złożenie oraz potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ArtModa danych osobowych Klienta dla celów związanych wyłączenie z realizacją zamówienia.
 2. Polityka prywatności. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, a dostęp do nich ma wyłącznie upoważniony personel Sklepu. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

a) administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Skamado, Ziemowita 74/7, 61-063 Poznań

b) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji

c) ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych

d) udostępnienie danych jest dobrowolne

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu realizacji zamówienia.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.  Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Koszty przesyłki towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi kupujący.
 6. Na indywidualne życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.
 7. Zamówienia Klientów są realizowane w dni robocze, a przekazanie zamówienia do realizacji następuje w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania przez ArtModa pełnej opłaty za zamówienie (w pozostałych przypadkach).
 8. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie produktów z oferty Sklepu do Koszyka produktów, wypełnienie stosownego formularza (w przypadku Klienta niezarejestrowanego) i potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie odnośnika przesłanego pocztą elektroniczną. Dopuszcza się również złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o jego przyjęciu. W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji i anulowania zamówienia w przypadku wątpliwości co do możliwości jego realizacji. W takim przypadku kwota zapłacona przez Klienta jest niezwłocznie zwracana na wskazane konto.
 11. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą lub przelewem w systemie  PayU, PayPal, przelewy 24 bądź też przelewem na konto ArtModa. Formy płatności i dane do przelewu zostały szczegółowo określone na stronie Formy płatności.
 12. Przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem), po otrzymaniu informacji o poprawnej autoryzacji płatności (w przypadku wyboru opcji płatności za pośrednictwem PayU, Paypal, przelewy24) lub po zaksięgowaniu wpłaty (w przypadku przelewu na konto ArtModa).
 13. W przypadku gdy płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 14. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest niezwłocznie o tym fakcie. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi Klienta w ciągu 3 dni, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania towarów dostępnych w zamówieniu lub anulowania zamówienia. Kwota za niedostępną część produktów jest niezwłocznie zwracana na konto wskazane przez Klienta.
 15. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie. Przy tym czas realizacji obejmuje tylko dni robocze.
 16. W przypadku realizacji zamówień specjalnych klienta czas realizacji uzgadniany jest indywidualnie.
 17. W dniu wysyłki towaru Klient informowany jest o tym pocztą elektroniczną.
 18. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 10 dni przez wysłanie pisemnego oświadczenia, licząc od daty dostarczenia towaru do Kupującego. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres: ArtModa@artmoda.com.pl, lub drogą pocztową na adres korespondencyjny: Skamado, Ziemowita 74/7, 61-063 Poznań. W tym przypadku to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu i z kompletem metek. Zwrot jest możliwy wyłącznie, jeśli towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić ewentualnie wydany dowód zakupu. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient
 19. W przypadku gdy towar ma wadę należy go dostarczyć na adres Skamado Ziemowita 74/7, 61-063 Poznań i  opisać wadę. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 20. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.
 21. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres kupującego na jego koszt.
 22. Towary objęte promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.
 23. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji w szczególności gdy,  kupujący nie uregulował zobowiązań wobec sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnie transakcji.
 24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2013 r.
Agencja Reklamowa Do2Go Artmoda.com.pl © 2017