Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu online „Mój pomysł na piżamę”

Organizator konkursu, czas trwania oraz uczestnictwo w konkursie

 1. Organizatorem konkursu jest marka ArtModa.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 15-05-2013  i trwać będzie do 30.05.2013 do godziny 24.00 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 10.06.2013
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 1. Nadsyłanie prac konkursowych do dnia
 2. Wybór przez Jury 3 projektów finałowych – nagroda główna oraz dwie nagrody pocieszenia
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej dnia 10.06.2013
 1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych bądź osoby niepełnoletnie. Osoba niepełnoletnia biorąca udział w konkursie oświadcza, iż posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Uczestnikiem nie może być pracownik i współpracownicy ArtModa.
 3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu, spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie
 4. ArtModa nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych (np. awaria łączy internetowych czy systemu uczestnika)
 5. Udział  w konkursie jest bezpłatny.

Zasady konkursu

 1. Do konkursu z dziedziny sztuki mogą był zgłaszane prace prezentujące autorki projekt graficzny piżamy
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wykonane osobiście przez uczestnika, do których przysługują uczestnikowi nieograniczone prawa autorskie
 3. Prace konkursowe należy przesłać na artmoda@artmoda.com.pl spełniające wymagania:
 1. Rysunek, szkic, projekt piżamki damskiej lub dziecięcej
 2. Informacje określające projekt, w tym sugerowany kolor, rodzaj tkaniny, rozmiar
 3. Krótki opis projektu i uzasadnienie dlaczego jest wyjątkowy
 4. Przesłanie pliku o rozmiarze maksymalnie 2 MB
 1. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 2 projekty
 2. Zgłoszenie projektu jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw
 3. Zgłoszenie projektu graficznego do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych projektów na stronach internetowych należących do organizatora w tym strona WWW, profil facebook, blog.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.

 1. Nadesłane prace ocenia wyłonione Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele ArtModa.
 2. Jury wybiera trzy finałowe prace konkursowe.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej dnia 10.06.2013  na stronie WWW.ArtModa.com.pl
 4. ArtModa skontaktuje się z laureatem konkursu poprzez e-mail w ciągu 5 dni roboczych od  dnia ogłoszenia wyników konkursu celem powiadomienia o wygranej i ustalenia sposobu odbioru nagrody.
 5. W przypadku, gdy w terminie 2 dni od wysłania emaila z informacją o wygranej, laureat nie prześle do organizatora emaila zwrotnego z danymi osobowymi oraz kontaktowym numerem telefonu, to jego prawo do nagrody wygasa, i zostaje ona wręczona pierwszej osobie listy rezerwowej.
 6. Nagrodami są :
 1. Nagroda Głowna – zniżka 150 zł na produkty w naszym sklepie
 2. Nagroda pocieszenia – wybrana z kolekcji ArtModa piżama
 1. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, ani też na inne przedmioty.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie organizatora do korzystania w dowolnym celu w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących między innymi:
 1. Wykorzystanie do celów marketingowych/promocyjnych, public relations, promocji sprzedaży przez Organizatora
 2. Dokonywania opracowań projektów w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji w projekcie.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnienie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim w celach marketingowych przez organizatora – np. wprowadzenie piżamy do produkcji i sprzedaży, podawanie informacji o autorze projektu
 2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęc zgodnie z niniejszym regulaminem, w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie projektów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania projektów.
 3. Uczestnicy konkursy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU 2002 Nr 133 poz883 z późn.zm.) w celach związanych z realizacją Konkursu. Uczestnicy oświadczają, że zostali poinformowani o zakresie zbieranie danych osobowych, prawie dostępu, poprawienia oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych dobrowolności podania danych osobowych.

 

 

Agencja Reklamowa Do2Go Artmoda.com.pl © 2017